Fysiotherapie

Op 1 september 1889 ontstond het genootschap voor heilgymnastiek door een aantal sportleraren en heilgymnasten die gezondheid bevordering nastreven door meer en gezonder bewegen. In de daaropvolgende jaren ontstond daaruit he genootschap voor fysiotherapie, wat pas in 1965 de naamfysiotherapie kreeg. Bij het eeuwfeest in 1989 kreeg het genootschap het predicaat koninklijk, sindsdien heet het genootschap KNGF. In de afgelopen 130 jaar heeft de fysiotherapie zich ontwikkeld tot een brede stroming binnen de (para) medische sector. Zo zijn er verschillende specialisaties ontstaan, ook wel verbijzondering genoemd, en is er ook aandacht voor wetenschappelijk onderzoek. Ondanks alle ontwikkelingen blijft de basis instelling binnen de fysiotherapie dezelfde, aandacht voor de mens met zijn of haar (fysieke) klacht.

Fysiotherapie is een paramedisch beroep, de fysiotherapeut heeft geen middelen om in te grijpen in de genezing van ziektes. Het bevorderen van het zelf herstellend vermogen van het lichaam is waar de fysiotherapeut in is gespecialiseerd.