Zorgverzekeraars

Sinds de invoering van het huidige zorgstelsel is een groot deel van de fysiotherapeutische zorg uit de basis verzekering verdwenen. Een aantal aandoeningen geven nog recht op fysiotherapeutische behandeling uit de basisverzekering, in de meeste gevallen wordt de zorg echter niet betaald. U dient dan een aanvullende verzekering af te sluiten om de fysiotherapie toch vergoed te krijgen.

Hoe het precies werkt kunt u terugvinden op deze site van de rijksoverheid. Volg de link www.rijksoverheid.nl.

Tevens vindt u handige informatie over al dan niet een aanvullende verzekering afsluiten op: www.zorgverzekeringwijzer.nl

Ik streef ernaar om met alle zorgverzekeraars een contract af te sluiten. Dit betekent voor u dat, indien u een aanvullende verzekering heeft met een aantal zittingen dan wel een verzekerd bedrag voor fysiotherapie, de kosten voor rekening zijn van uw zorgverzekeraar. De rekening wordt doorgaans rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Sinds 1 januari 2006 kunt u zich rechtstreeks melden bij uw fysiotherapeut voor behandeling. Een doorverwijzing van de arts is niet meer nodig. Slechts bij een aantal aandoeningen voorkomend op de lijst van Borst, de zogenaamde “lijst chronische aandoeningen” kan het zijn dat er een verwijzing van arts of specialist noodzakelijk is.

Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Tarieven

Zorg niet vergoed door de zorgverzekeraar

Fysiotherapie reguliere zitting €42,00
Psychosomatische fysiotherapie zitting €56,50
Toeslag bezoek aan huis €20,00
Korte zitting inclusief tape bandage €30,00
Korte zitting exclusief tape bandage €27,00
Telefonisch consult inclusief rapportage €35,00
Telefonisch consult exclusief rapportage €27,00
Uitgebreid onderzoek inclusief echografie, en rapportage €85,00
Uitgebreid onderzoek inclusief echografie zonder rapportage €75,00

Bij het niet verschijnen op een ingeplande afspraak, of het niet tijdig afmelden hiervan, breng ik 75% van bovengenoemde prijs in rekening.
Afmelden dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren.

Betalingsvoorwaarden

  • Behandelingen dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgemeld. Bij niet of te laat afmelden, wordt het tarief in rekening gebracht.

  • Indien de rekening niet in een termijn kan worden voldaan, behoort gespreid betalen tot de mogelijkheden, neem hiervoor contact op met de administratie.

  • De betalingstermijn van uw rekening is 14 dagen.

  • Indien de rekening niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, wordt een aanmaningsbrief gestuurd. Hierop dient u binnen 14 dagen de rekening te voldoen. Indien ook nu geen betaling plaatsvindt, ben ik genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. Extra kosten gemaakt voor deze procedure zijn voor uw rekening.